ALTCONNECT

BRANDING
LOGO
MATERIAŁY FIRMOWE
grafika projektowa

W nowym kierunku

 

Firma Altconnect zrealizowała do tej pory ponad 130 aplikacji mobilnych. Specjalizuje się w rozwiązaniach informatycznych dla wszystkiech systemów operacyjncych jakich używają największe koncerny. Do tej pory współpracowaliśmy przy tworzeniu grafik dla ich projektów powoli poznając zwyczaje, cele i idee, jakie Altconnect wyznaje realizując swoje zadania. Kwestią czasu było także stworzenie dla nich nowej koncepcji identyfikującej całokształt pracy. Doceniając wieloletnią współpracę oraz zaufanie jakim obdażył nas klient, rozpoczęliśmy przygotowania do zmiany ich wizerunku.

Zasadą pracy nad aplikacjami w Altconnect jest przejrzystość interfejsów i ich przyjazny urzytkownikowi układ. Działania informatyczne mają ułatwiać, intuicyjnie wskazywać drogę do odpowiednich funkcji poszczególnych programów. Rozumiejąc to, stworzyliśmy szereg szkiców i koncepcji, których głównym motywem było wskazywanie odpowiedniego kierunku, kursu, drogi. Finalnie ukształtował się pomysł swoistej latarni dla rozwiązań tele-informatycznych.

KLIENT:

ALTCONNECT

ZAKRES PRAC:

Projekt logo
Materiały firmowe
Materiały marketingowe

DATA REALIZACJI:

LISTOPAD 2015

Idea latarni była postawą działań, ale wypracowanie końcowego znaku wymagało gruntownego poznania firmy i rozmów z jej przedstawicielami. Przyjacielska współpraca zobowiązywała nas do rzetelnego wykonania zadania. Zależało nam na tym aby klient był świadom możliwości, jakie daje mu nowy wizerunek.

Logotyp został gruntownie opisany w księdze znaku, której spójny system został wyrażony w poszczególnych akcydensach (wizytówkach, papierach firmowych etc.) Ważnym elementem całej identyfikacji była koncepcja „notatnika projektanta”, w którym klient Altconnect’u mógł naszkicować na gotowych konturach urządzeń swoją wizję aplikacji. Po wdrożeniu naszego pomysłu efektywność pracy nad interface’ami w firmie znacznie wzorsła.

4
4